Երկրաբանական էքսկուրսիաներ ՀՀ տարածքում

Երկրաբանական տուրիզմ դեպի Վայոց Ձոր և Լոռի

Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան

Ընկերությունը ավարտին  հասցրեց «Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան»-ի երկրորդ հատորը, որն անվանվում է «Հայաստանի երկրաբանական ակնարկ, շերտագրություն և շերտախմբեր»: Հատորում ներառված են ՀՀ երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները, շերտագրական ստորաբաժանումները և երկրաբանական համակարգերը:

Նոր կադրեր, նոր ծառայություններ

Համալրվելով նոր կադրերով՝ ընկերությունը լայնացրել է գործունեության շրջանակը: Այժմ այն իրագործում է նաև խորհրդատվական ծառայություններ հանքարդյունաբերական ոլորտում: