as

Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան

Ընկերությունը ավարտին  հասցրեց «Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան»-ի երկրորդ հատորը, որն անվանվում է «Հայաստանի երկրաբանական ակնարկ, շերտագրություն և շերտախմբեր»: Հատորում ներառված են ՀՀ երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները, շերտագրական ստորաբաժանումները և երկրաբանական համակարգերը: