Jermuk8

Երկրաբանական էքսկուրսիաներ ՀՀ տարածքում

Երկրաբանական տուրիզմ դեպի Վայոց Ձոր և Լոռի

Read More
as

Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան

Ընկերությունը ավարտին  հասցրեց «Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան»-ի երկրորդ հատորը, որն անվանվում է «Հայաստանի երկրաբանական ակնարկ, շերտագրություն և շերտախմբեր»: Հատորում ներառված են ՀՀ երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները, շերտագրական ստորաբաժանումները և երկրաբանական համակարգերը:

Read More

Նոր կադրեր, նոր ծառայություններ

Համալրվելով նոր կադրերով՝ ընկերությունը լայնացրել է գործունեության շրջանակը: Այժմ այն իրագործում է նաև խորհրդատվական ծառայություններ հանքարդյունաբերական ոլորտում:

Read More

Ինֆորմացիայի վերլուծություն և թվայնացում

Նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա ընկերությունը կատարում է ինֆորմացիայի վերլուծություն և թվայնացում, որն ապագայում կարող է ունենալ մեծ ազդեցություն հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հարցում:

Read More