Ինֆորմացիայի վերլուծություն և թվայնացում

Նախկինում կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա ընկերությունը կատարում է ինֆորմացիայի վերլուծություն և թվայնացում, որն ապագայում կարող է ունենալ մեծ ազդեցություն հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հարցում: